• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării standardului interstatal conflictual din domeniul metrologiei

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării standardului interstatal conflictual din domeniul metrologiei

       
   07.11.2019     

   

  Autoritatea centrală de metrologie întreprinde acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML) și a Asociației Europene a Institutelor Naționale de Metrologie (EURAMET).

   Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește prevederi care vin să permită aplicarea unei serii de Directive UE, printre care Directiva 2014/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare) etc.

   La art. 6 al Legii metrologiei care prevede expres categoriile de documente normative în domeniul metrologiei legale, nu se mai regăsesc standardele GOST. La fel, standardele moldovenești trebuie să fie coerente cu prevederile cadrului normativ în vigoare.

   În contextul celor expuse mai sus, urmărind asigurarea implementării efective a legislaţiei sectoriale şi respectarea principiului inadmisibilităţii contradicţiei dintre standarde şi legislaţie, acționând în temeiul art. 4 lit. h) şi art.6 alin. (1) lit. e) al Legii nr.20 cu privire la standardizarea națională, ISM informează publicul larg și părțile interesate, că din data de 13.12.2019 standardul interstatal GOST 29329-92 „Весы для статического взвешивания. Общие технические требования” care este conflictual cu standardul moldovenesc SM EN 45501:2015 Aspecte metrologice ale aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată” urmează a fi anulat.

   Asupra propunerii de anulare a aplicării acestui standard poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, până la data de 12.12.2019, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.