• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Examinare periodică a standardelor  -  Ancheta publică asupra proiectelor de modificare a standardelor moldovene în domeniul construcţiilor

  Ancheta publică asupra proiectelor de modificare a standardelor moldovene în domeniul construcţiilor

       
   20.06.2015     

  Ancheta publică asupra proiectelor de modificare a standardelor moldovene în domeniul construcţiilor

  În temeiul pct. 4.4 al Codului de bună practică CBP 1-3:2015 "Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene", se anunță anchetă publică asupra proiectelor standardelor moldovene după cum urmează:

  • SM 216:2001/A1:... "Elemente din beton armat pentru canale şi tuneluri. Condiţii tehnice"
  • SM 217:2001/A1:... "Blocuri de beton pentru pereţi de subsol. Condiţii tehnice"
  • SM 252:2001/A1:... "Pietre şi blocuri pentru pereţi, tăiate din roci. Condiţii tehnice"
  • SM 261:2005/A1:... "Ţigle ceramice. Condiţii tehnice"
  • SM 263:2005/A1:... "Piatră brută pentru lucrări de construcţii. Condiţii tehnice"
  • SM 276:2015/A1:... "Ţigle metalice din tablă, accesorii pentru acoperiş şi elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale. Condiţii tehnice"
  • SM 300:2011/A1:... "Stîlpi din beton armat pentru reazemele, suporturile reţelelor electrice şi de telecomunicaţii, de pichet, însemnarea reţelelor de cablu. Condiţii tehnice"

  Pe marginea acestor proiecte de modificări de standarde poate face observaţii orice parte interesată, pînă la data de 21.06.2015, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice.

  Obiecţiile, observaţiile sau propunerile asupra proiectului standardului pot fi remise în adresa Institutului Naţional de Standardizare, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 321, e-mail: olga.boiadji@standard.md.