• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Examinare periodică a standardelor  -  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovene originale SM

  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovene originale SM

       
   18.04.2016     

  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovene originale SM

   

  Institutul Național de Standardizare, în corespundere cu prevederile codului de buna practică CPB 1-3:2015 Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene, inițiază procedura de examinare periodică a următoarelor standarde moldovene originale:

  SM 173:1997 Pîine de făină de grîu. Condiţii tehnice;

  SM 191:1999 Paste făinoase. Condiţii tehnice;

  SM 193:1999 Produse de covrigărie. Condiţii tehnice;

  SM 202:2000 Făină de grîu pentru panificaţie. Condiţii tehnice;

  SM 238:2004 Torturi, prăjituri şi rulade. Condiţii tehnice generale.

   

  Examinarea periodică a standardelor naţionale se efectuează în cadrul comitetului tehnic de standardizare CT 21 Pîine, produse de panificaţie, patiserie, cofetărie, paste făinoase, făină şi crupe (CT 21), în scopul de a asigura:

   a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

  b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

  c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

  d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

   În urma examinării periodice, standardele vor fi confirmate, modificate, revizuite sau anulate.

   Orice parte interesată poate prezenta propunerile sale, care vor fi direcționate și examinate în cadrul CT 21.

   Propunerile pot fi prezentate pînă la data de 15.05.2016, la adresa de e-mail eugenia.roman@standard.md