• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Examinare periodică a standardelor  -  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovenești originale din domeniul berii

  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovenești originale din domeniul berii

       
   13.02.2017     

  Institutul de Standardizare din Moldova inițiază procedura de examinare periodică a standardelor moldovenești originale conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017,,Elaborarea standardelor moldovenești”, care prevede că fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

   Examinarea periodică a standardelor moldovenești se efectuează în scopul de a asigura:

  a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

  b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

  c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

  d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

   Standardele respective vor fi examinate în cadrul comitetului tehnic CT 55 ,,Bere”, dar oricare parte interesată poate să prezinte propuneri cu privire la confirmarea, modificarea, revizuirea sau anularea următoarelor standarde:

   SM 143:2001 Bere. Sortimente naţionale. Condiţii tehnice generale;

  SM 72:1994 Orz pentru fabricarea berii. Condiţii tehnice;

  SM 102:1996 Industria berii. Terminologie;

  SM 265:2006 Băuturi nealcoolice. Condiţii tehnice generale.

   În acest context, până la data de 10.03.2017, rugăm să prezentați propuneri cu privire la confirmarea, modificarea, revizuirea sau anularea standardelor SM menționate mai sus.

   Adresările pot fi înaintate Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel.: 022 905 315,                     

  e-mail: natalia.maidan@standard.md.