• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Examinare periodică a standardelor  -  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovenești originale din domeniul fructelor proaspete

  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovenești originale din domeniul fructelor proaspete

       
   14.11.2017     

  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovenești originale din domeniul fructelor proaspete

  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) anunță examinarea periodică a standardelor moldovenești originale conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017,,Elaborarea standardelor moldovenești”, care prevede că fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

  Examinarea periodică a standardelor moldovenești se efectuează în scopul de a asigura:

  a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

  b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

  c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

  d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

  Standardele respective au fost transmise spre examinare în cadrul comitetului tehnic CT 10 „Fructe proaspete”, dar oricare parte interesată poate să prezinte propuneri cu privire la confirmarea, modificarea, revizuirea sau anularea următoarelor standarde:

  SM 120:2011 Fructe proaspete. Zmeură. Condiţii tehnice

  SM 121:2011 Nuci verzi pentru prelucrare industrială. Condiţii tehnice

  SM 123:2011 Material săditor pomicol. Puieţi-portaltoi de nuc. Condiţii tehnice

  SM 129:2011 Material săditor pomicol. Ramuri-altoi de nuc. Condiţii tehnice

  SM 206:2011 Material de înmulţire viticol. Condiţii tehnice

  SM 207:2010 Material săditor viticol. Condiţii tehnice

  SM 208:2012 Material săditor pomicol. Stoloni de căpşun. Condiţii tehnice

  SM 209:2012 Material săditor pomicol. Butaşi înrădăcinaţi de coacăz şi agriş. Condiţii tehnice

  SM 210:2012 Material săditor pomicol. Drajoni de zmeur. Condiţii tehnice

  SM 234:2005 Miceliu săditor de ciuperci şampinion şi păstrăv. Condiţii tehnice

  SM 305:2012 Seminţe de nuc comun. Calităţi germinative. Condiţii tehnice

  SM 58:2009 Fructe proaspete. Zarzăre. Conditii tehnice

  SM 56:2009 Material săditor pomicol. Pomi altoiţi de curmal de China. Condiţii tehnice

  SM 57:2009 Fructe proaspete. Curmal de China. Condiţii tehnice

  Propunerile cu privire la confirmarea, modificarea, revizuirea sau anularea standardelor SM menționate mai sus le puteți transmite în adresa Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel.: 022 905 315, e-mail: eugenia.roman@standard.md, până la data de 10.12.2017.