• Prima   -  Standardizare   -  Consiliul de standardizare   -  Componența Consiliului de standardizare

  Componența Consiliului de standardizare

       

  În  temeiul art. 61 al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare a fost aprobat  Ordinul Nr. 116 din  02.07.2013 "Cu privire la aprobarea Regulamentului şi componenţei Consiliului de standardizare" în următoarea componenţă (13 pers.):

   Componența Consiliului de standardizare

  1. Președintele Consiliului de standardizare, dna Inga Varvariuc, director interimar, Institutul de Standardizare din Moldova; 

  2. Vicepreședintele Consiliului de standardizare, dna Eugenia Roman, vicedirector standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova;

  3. Secretarul Consiliului de standardizare, dna Elena Țîmbaliuc, expert standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova;

   Membrii:

  4. Ministerul Economiei și Infrastructurii, repezentat de dna Lidia Jitari, consultant principal direcție infrastructura calității și securitate industrială;

  5. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, repezentată de dl Andrian Bunduc, șef Direcție control metrologic;

  6. Centrul Naţional de Acreditare, repezentat de dna Eugenia Spoială, director;

  7. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, reprezentată de dna Nadejda Florea, juristconsult;

  8. Institutul de Ecologie și Geografie, reprezentat de dl Cocîrță Petru, cercetător științific coordonator în biologie în cadrul laboratorului ,,Impact ecologic și reglementări de mediu";

  9. Agenția de Investiții, reprezentată de dl Anatolie Zlotea, șef al Direcției Investiții;

  10. Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată de dna Liliana Dmitrologlo, doctor în științe fizice, prodecan al Facultății de Fizică și Inginerie;

  11. Asociaţia Patronală Profesională în Domeniul Metrologiei şi Calităţii Produselor, reprezentată de dl Valeriu Savoi, președinte.