• Prima   -  Standardizare   -  Consiliul de standardizare   -  Componența Consiliului de standardizare

  Componența Consiliului de standardizare

       

  În  temeiul art. 61 al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare a fost aprobat  Ordinul Nr. 116 din  02.07.2013 "Cu privire la aprobarea Regulamentului şi componenţei Consiliului de standardizare" în următoarea componenţă (13 pers.):

  Componența Consiliului de standardizare

  1.   Președintele Consiliului de standardizare, dl Iurii SOCOL, Director Institutul de Standardizare din Moldova; 

  2.   Vicepreședinte CS, dl Lilian BOSTAN, Vicedirector standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova; 

  3.   Secretar CS, dna Natalia MAIDAN, specialist principal Biroul Planificare și Coordonare, Institutul de Standardizare din Moldova; 

  Membrii:

  4.   Ministerul Economiei, reprezentat de dna Lidia JITARI, Șef Direcția dezvoltarea infrastructurii calității; 

  5.   Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, reprezentat de dl Adrian DUMENIUC, Șef Serviciului reglementare tehnică și standardizare; 

  6.   Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, reprezentat de dl Gheorghe CROITORU, Șef Direcție reglementări tehnico-economice; 

  7.   Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, reprezentată de dna Aliona CRAVETCHI, Șef adjunct al Direcției control metrologic și produse petroliere; 

  8.    Centrul Naţional de Acreditare, reprezentat de dna Eugenia SPOIALĂ, Director;

  9.   Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, reprezentată de dna Nadejda FLOREA, Jurisconsult; 

   10.  Institutul de Ecologie și Geografie, reprezentat de dl Petru COCÎRȚĂ, Cercetător științific coordonator în biologie, în cadrul laboratorului „Impact ecologic și reglementări de mediu"; 

  11.  Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova, reprezentată de dl Lilian CIPCIRIUC, Specialist sectorul agroalimentar; 

  12.  Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată de dna Liliana DMITROLOGLO, Doctor în științe fizice, prodecan al Facultății de Fizică și Inginerie; 

  13.  Asociaţia Patronală Profesională în Domeniul Metrologiei şi Calităţii Produselor, reprezentată de dl Valeriu SAVOI, Președinte.