print
Funcția vacantă - Operator bază de date (Departament standardizare)
07.08.2018

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

 

Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea structurală: Departament standardizare 

Funcția vacantă: operator bază de date

Telefon de contact: 022-905-316; 0 (67) 705330

E-mail: natalia.granatiri@standard.md

Persoana de contact: Granatîri Natalia, manager bază de date

Scopul funcţiei: asigurarea procesului de completare și gestionare a bazei de date e-standard cu standarde.

Atribuțiile de funcție:

1)   completarea și actualizarea bazei de date e-standard cu informațiile necesare;

2)   notificarea către organizațiile europene și internaționale despre standardele europene și internaționale adoptate în calitate de naționale și a proiectelor de standarde moldovenești;

3)   elaborarea foilor informative cu privire la standardele europene, internaționale și interstatale noi pentru Buletinul de standardizare.

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnic sau în alt domeniu, în situația în care titularul are experiență în domeniul managementului bazelor de date.

Experienţă profesională: Se va considera un avantaj experiența în domeniul sistemelor de date.

Cunoştinţe: Microsoft Office, Internet, limba română și limba rusă obligatoriu, engleza la nivel de comunicare.

Abilităţi: de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă.

Candidații vor prezenta următoarele documente:

1)   cererea de participare la concurs;

2)   copia buletinului de identitate;

3)   copia carnetului de muncă, după caz;

4)   copiile diplomelor de studii;

5)   CV.

Dosarele se vor prezenta la adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.
Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 3 septembrie 2018, ora 1000.

Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul I, sala de ședințe.
Data desfășurării concursului:  4 septembrie 2018, ora 1000. 

Mod de contestare: depunerea cereri de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informații prin telefon de către ISM). 

Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon. 

 

Copyright © 2019 Institutul de Standardizare din Moldova