print
Funcția vacantă - Consultant (Centrul Business Suport în Standardizare )
25.10.2018

A N U N Ţ
cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea
funcției vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)
PRELUNGIRE

Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

Adresa juridică, sediul: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea structurală: Centrul Business Suport în Standardizare

Funcția vacantă: Consultant, Centrul Business Suport în Standardizare

Telefon de contact: 022-905-307

E-mail: diana.titica@standard.md

Persoana de contact: Titica Diana, Şef Centrul Business Suport în Standardizare

Scopul funcției: asigurarea realizării procesului de comercializare a standardelor.

Atribuțiile de funcție:

1) comercializarea standardelor;

2) generarea și difuzarea informațiilor din baza de date;

3) gestionarea procesului de imprimare a standardelor și a echipamentului pentru imprimare;

4) oferirea suportului informativ și consultativ în implementarea standardelor;

5) contribuirea la implementarea și mentenanța Sistemelor de management implementate în activitatea ISM.

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnic, economic sau în alt domeniu.

Experiență profesională: minim 1 an în domeniul standardizării se consideră un avantaj.

Cunoștințe:

1) să cunoască regulile de standardizare și legislația în domeniul standardizării;

2) să cunoască limba engleză la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);

3) să cunoască programele Microsoft Office, Internet.

Abilități: de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă.

Candidații vor prezenta următoarele documente:

1) cererea de participare la concurs;

2) CV.

Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, anticamera.

Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 7 noiembrie  2018, ora 10.00.

Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, sala de ședințe.

Data desfășurării concursului: 7 noiembrie 2018, ora 10.00.

Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 

Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.

 

 

Copyright © 2019 Institutul de Standardizare din Moldova