print
Funcția vacantă - Specialist standardizare (Departamentul standardizare)
25.10.2018

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

 

Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea structurală: Departament standardizare  

Funcția vacantă: specialist standardizare

Telefon de contact: 022-905-302

E-maileugenia.roman@standard.md

Persoana de contact: Eugenia Roman, șef Departament standardizare

Scopul funcției: asigurarea realizării procesului de traducere și redactare a textului standardelor.

Atribuțiile de funcție:

Organizarea proceselor de traducere a standardelor, inclusiv:

b) identificarea standardelor pentru traducere;

c) organizarea și monitorizarea procesului de traducere a textelor standardelor;

d) traducerea (personal) standardelor europene, internaționale, interstatale și ale altor țări;

e) identificarea și contractarea furnizorului de servicii de traducere;

f) colaborarea cu membrii comitetelor tehnice sau a altor comunități de experți privind corectitudinea traducerii, a terminologiei specifice utilizate.

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnic/lingvistic.

Experiență profesională: minim 3 ani de experiență profesională în domeniul traducerilor.

Cunoștințe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză.

Abilități: de analiză şi sinteză a datelor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă, exprimare coerentă în scris și verbal.

Candidații vor prezenta următoarele documente:

1)   cererea de participare la concurs;

2)   copia buletinului de identitate;

3)   copia carnetului de muncă, după caz;

4)   copiile diplomelor de studii;

5)   CV.

Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera

Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 26 noiembrie  2018, ora 1000.

Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

Data desfășurării concursului: 27 noiembrie 2018, ora 1000.

Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 

Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova