print
Anunț de angajare – specialist standardizare
07.08.2018 2141 Accesări  

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

 

Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea structurală: Departament standardizare

Funcția vacantă: specialist standardizare

Telefon de contact: 022-905-302

E-mail: eugenia.roman@standard.md

Persoana de contact: Eugenia Roman, șef Departament standardizare 

Scopul funcției: asigurarea realizării procesului de redactare tehnică a standardelor moldovenești, precum și asigurarea realizării procesului de gestionare a activității comitetelor tehnice naționale și de exercitare a atribuțiilor de membru în cadrul comitetelor tehnice europene și internaționale.

Atribuțiile de funcție:

1)   redactarea tehnică și lingvistică a standardelor moldovenești originale;

2)   redactarea tehnică și lingvistică a standardelor moldovenești traduse;

3)   managementul activității comitetelor tehnice naționale;

4)   monitorizarea și analizarea actelor normative și legislative naționale care au tangență cu standardizarea;

5)   participarea la diferite întruniri, evenimente de promovare a standardelor și a standardizării cu prezentări și discursuri referitoare la avantajele și beneficiile standardizării.

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnic

Experiență profesională: se va considera un avantaj experiența în domeniul standardizării sau în domeniul tehnic.

Cunoștințe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză

Abilități: de analiză şi sinteză a datelor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă, exprimare coerentă în scris și verbal.

Candidații vor prezenta următoarele documente:

1)     cererea de participare la concurs;

2)     copia buletinului de identitate;

3)     copia carnetului de muncă, după caz;

4)     copiile diplomelor de studii;

5)     CV.

Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera

Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 10 septembrie 2018, ora 1000.

Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

Data desfășurării concursului: 11 septembrie 2018, ora 1000.

Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 

Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova