print
Standardul ISO 45001:2018 – garant al siguranței la locul de muncă
07.09.2018 1965 Accesări  

În fiecare zi, mii de oameni își pierd viața din cauza accidentelor la locul de muncă sau a unor boli profesionale. Standardul ISO 45001 este conceput pentru a soluționa această problemă și pentru a diminua impactul negativ asupra stării fizice și psihice a angajaților.

În calitate de primul standard internațional privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, standardul ISO 45001: 2018 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare oferă un cadru oportun pentru organizațiile, care doresc să-și îmbunătățească performanța. Fiind conceput pentru a fi utilizat de către managementul superior, acesta vizează siguranța la locul de muncă, reducerea considerabilă a riscurilor profesionale și crearea condițiilor de muncă sigure și favorabile. În acest scop, este important de a monitoriza factorii care pot declanșa o boală, apariția unor traume sau decesul.

Deosebirea dintre standardele ISO 45001 și OHSAS 18001 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe constă în faptul că primul pune accent pe interacțiunea dintre organizații și mediul de afaceri, în timp ce OHSAS 18001 este axat pe prevenirea posibilelor amenințări în ceea ce privește sănătatea. Totodată, ISO 45001 se bazează pe procese, iar OHSAS 18001 - pe proceduri. De asemenea, dacă standardul ISO 45001 ia în considerare atât riscurile, cât și oportunitățile, atunci OHSAS 18001 ține cont exclusiv de riscurile profesionale. 

 

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova