print
Anunț de angajare - manager bază de date
27.09.2018 1997 Accesări  

 

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

 

Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova 

Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea structurală: Departament standardizare 

Funcția vacantă: manager bază de date

Telefon de contact: 022-905-302

E-mail: eugenia.roman@standard.md

Persoana de contact: Eugenia Roman, șef Departament standardizare

Scopul funcţiei: monitorizarea și asigurarea dezvoltării și menținerii bazei de date e-standard, monitorizarea și asigurarea procesului de notificare către organismele internaționale și europene de standardizare

 Atribuțiile de funcție:

1)  monitorizarea și asigurarea dezvoltării și menținerii bazei de date e-standard, monitorizarea și asigurarea procesului de notificare către organismele internaționale și europene de standardizare

2)  organizarea și monitorizarea activității operatorilor bazei de date

3)  completarea, actualizarea, păstrarea și evidența standardelor și a publicațiilor naționale, europene, internaționale și interstatale, stocate în arhiva ISM, în format electronic

4)  notificarea către organizațiile europene și internaționale despre standardele europene și internaționale adoptate în calitate de naționale și a proiectelor de standarde moldovenești

5)  gestionarea procesului de generare, selectare și prezentare a informațiilor pentru Buletinul de Standardizare

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnic sau în alt domeniu, în situația în care titularul are experiență în domeniul managementului bazelor de date.

Experienţă profesională: Se va considera un avantaj experiența în domeniul sistemelor de date.

Cunoştinţe: Word, Excel, PowerPoint, Internet, XML, SQL, limba română și limba rusă obligatoriu, engleza la nivel de comunicare.

Abilităţi: de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă.

Candidații vor prezenta următoarele documente:

1) cererea de participare la concurs;

2) copia buletinului de identitate;

3) copia carnetului de muncă, după caz;

4) copiile diplomelor de studii;

5) CV.

Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 25 octombrie 2018, ora 1000.

Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul I, sala de ședințe.

Data desfășurării concursului:  26 octombrie 2018, ora 1000. 

Mod de contestare: depunerea cereri de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informații prin telefon de către ISM). 

Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.

 

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova