print
Anunț de angajare - specialist standardizare
12.12.2018 1949 Accesări  

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

 

Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea structurală: Departament standardizare  

Funcția vacantă: specialist standardizare

Telefon de contact: 022-905-302

E-mail: eugenia.roman@standard.md

Persoana de contact: Eugenia Roman, șef Departament standardizare

Scopul funcției: asigurarea realizării procesului de adoptare a standardelor europene și internaționale și  asigurarea realizării procesului de gestionare a activității comitetelor tehnice naționale, precum și de exercitare a atribuțiilor de membru în cadrul comitetelor tehnice europene și internaționale.

Atribuțiile de funcție:

1) realizarea procesului de adoptare a standardelor europene și internaționale;

2) managementul activității comitetelor tehnice naționale;

3) gestionarea listelor de standarde armonizate la reglementările tehnice naționale pe domeniile de activitate și a listelor de standarde armonizate la Directivele Europene de Nouă Abordare;

4) monitorizarea și analizarea actelor normative și legislative naționale care au tangență cu standardizarea;

5) participarea la diferite întruniri, evenimente de promovare a standardelor și a standardizării cu prezentări și discursuri referitoare la avantajele și beneficiile standardizării.

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnic

Experiență profesională: Se va considera un avantaj experiența în domeniul standardizării sau în domeniul tehnic

Cunoștințe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză

Abilități: de analiză şi sinteză a datelor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă, exprimare coerentă în scris și verbal

Candidații vor prezenta următoarele documente:

1)   cererea de participare la concurs sau e-mailul din care rezultă solicitarea de participare la concurs;

2)   curriculum vitae.

Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 16 ianuarie  2019, ora 1000.

Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

Data desfășurării concursului: 17 ianuarie 2019, ora 1000.

Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 

Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova