print
Anunț de angajare
19.06.2019 1814 Accesări  

A N U N Ţ

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea

funcției vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

 

Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

Adresa juridică, sediul: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea structurală: Centrul Business Suport în Standardizare

Funcția vacantă: Consultant, Centrul Business Suport în Standardizare

Telefon de contact: 022-905-307

E-mail: diana.titica@standard.md

Persoana de contact: Titica Diana, Şef Centrul Business Suport în Standardizare

Scopul funcției: asigurarea realizării procesului de organizare a instruirilor, promovării magazinului on-line, protejarea dreptului de autor și dezvoltării serviciului de consultanță

Atribuțiile de funcție:

1) Procesarea comenzilor de comercializare a standardelor;

2) Gestionarea procesului de oferire a consultanțiilor contra plată;

3) Gestionarea procesului de instruire contra plată;

4) Gestionarea procesului de identificare și tratare a cazurilor de încălcare a dreptului de autor;

5) Gestionarea Eshop-ului;

6) Contribuirea la implementarea și mentenanța Sistemelor de management implementate în activitatea ISM.

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnic, economic sau în alt domeniu.

Experiență profesională: minim 1 an în domeniul standardizării.

Cunoștințe:

1) cunoască regulile de standardizare și legislația în domeniul standardizării;

2) cunoască limba engleza la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit).

3) cunoască programele Microsoft Office, Internet.

Abilități: de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă.

Candidații vor prezenta următoarele documente:

1) cererea de participare la concurs;

2) CV.

Dosarele se vor prezenta la adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, anticamera.

Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 12 iulie 2019, ora 17.00.

Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, sala de ședințe.

Data desfășurării concursului: 15 iulie 2019, 10.00.

Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 

Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova