print
Anunț cu privire la solicitarea propunerilor pentru elaborarea Programului de Standardizare Națională 2020
04.12.2019 1314 Accesări  

Conform art. 10 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) iniţiază elaborarea proiectului Programului de standardizare naţională pentru anul 2020, inclusiv în baza propunerilor părţilor interesate. Oricare parte interesată în aplicarea unui standard poate înainta propuneri de adoptare în calitate de standard moldovenesc.

Standardele ce vor fi propuse pentru a fi adoptate trebuie să susţină obiectivele trasate în documentele de politici naţionale, să contribuie la implementarea directivelor europene şi la eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului, urmând a fi prezentate argumentele care justifică necesitatea adoptării standardelor, pentru a decide asupra includerii acestora în Programul naţional de standardizare.

Astfel, rugăm prezentarea propunerilor de standarde europene şi/sau internaţionale spre adoptare pentru anul 2020 cu fundamentarea necesităţii practice şi a avantajului industrial şi comercial obţinut la utilizarea acestor standarde.

Concomitent, pot fi înaintate propuneri pentru elaborarea standardelor moldovenești SM, cu menţionarea condiţiilor de elaborare (comitet tehnic sau grup de lucru responsabil, sursele de finanţare).

Totodată, menționăm că pentru acceptarea propunerilor de teme noi de standardizare se va examina dacă:

- sunt suficiente argumente sau dovezi că există o problemă reală sau potențială care se dorește a fi soluționată;

- tema nouă de standardizare este benefică unui cerc larg de utilizatori, nu doar pentru o singură parte interesată;

- există argumente referitor la avantajele privind relevanţa pentru piaţă şi impactul asupra competitivităţii companiilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniu;

- nu există standarde europene cu același domeniu de aplicare.

Propunerile pot fi transmise până la data de  24.12.2019  în adresa ISM - str. E. Coca 28, MD 2069 sau la adresa de e-mail: elena.timbaliuc@standard.md. 

 

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova