print
Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul berii
28.06.2017

Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul berii

 Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

 Examinarea periodică a standardelor naţionale se efectuează în scopul de a asigura:

a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

Comitetul tehnic CT 55 „Bere” a supus examinării periodice standardele moldovenești în vigoare ce țin de domeniul berii, în urma căreia s-a constatat că standardele date nu satisfac cerințele pieții, iar informația prezentată în ele nu este utilă pentru producător, standardele fiind propuse spre anulare.

Astfel, Institutul de Standardizare din Moldova intenționează să anuleze standardele prezentate mai jos din data de 27.07.2017:

 SM 102:1996 „Industria berii. Terminologie”;

SM 143:2001 „Bere. Sortimente naţionale. Condiţii tehnice generale”;

SM 265 „Băuturi nealcoolice. Condiţii tehnice generale;

SM 72:1994 „Orz pentru fabricarea berii. Condiții tehnice”;

GOST 3473-78 „Пиво. Общие технические условия”.

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova