print
Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardului moldovenesc pentru uleiul volatil de lavandă
16.08.2017

Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardului moldovenesc pentru uleiul volatil de lavandă  

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprinde acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

 Deasemenea, regulile de standardizare națională nu admit existența concomitentă a două sau mai multe standarde pe același subiect de standardizare, aceasta fiind esența principiului coerenței standardelor, principiu declarat și în art. 4 lit. c) din Legea nr. 20 cu privire la standardizarea națională.

 La fel, Legea nr. 20 stabilește la art. 12 alin. (5) că în cazul adoptării standardelor şi altor documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări, standardele moldovenești conflictuale se anulează.


 În acest context, ISM a decis inițierea anulării standardului moldovenesc SM 220:2001 „Ulei volatil de lavandă.Condiţii tehnice”, care este conflictual cu standardele :

SM ISO 3054:2013 Ulei de lavandă Abrial (Lavandula angustifolia Miller x Lavandula latifolia Medikus), de tip francez

SM ISO 3515:2013 Ulei de lavandă (Lavandula angustifolia Mill.)

SM ISO 4719:2013 Ulei esenţial de lavandă (Lavandula latifolia Medikus), de tip spaniol

SM ISO 8902:2013 Ulei de lavandă Grosso (Lavandula angustifolia Mill. x Lavandula latifolia Medik.), de tip francez.

 

Astfel, urmare a obligației de anulare a standardelor conflictuale și implementarea practică a standardelor europene, ISM propune anularea acestui standard începând cu data de 29.09.2017, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde al ISM şi este disponibil pentru consultare și aplicare.

Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspândită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață.

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova