print
Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniul industriei alimentare, agriculturii și protecției mediului
03.05.2018

 

Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniul industriei alimentare, agriculturii și protecției mediului

Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii, prin realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii și să ia toate măsurile pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestor prevederi armonizate.

Pentru executarea acestor prevederi, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a examinat standardele moldovenești în vigoare (standarde interstatale), pentru a le identifica pe cele depășite tehnic.

Concomitent au fost identificate o serie de standarde GOST, care se propun a fi examinate în ce măsură sunt utilizate în practică, în ce măsură reflectă evoluțiile economice și tehnologice care au avut loc în ultimii ani și în ce măsură acestea contribuie la consolidarea potențialului de export și a competitivității economiei naționale ISM propune anularea acestor standarde de la data de 01.08.2018.

Lista standardelor poate fi consultată aici.

După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare.

Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică până la data de 31.07.2018, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia.

 

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova