print
Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniul construcțiilor și materialelor de construcții
03.05.2018

 

Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniul construcțiilor și materialelor de construcții

Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (actualmente funcțiile preluate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Economiei și Infrastructurii), precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene.

Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, precum și prin Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 11.12.2014 „Cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene”.

Standardele moldovenești trebuie să fie relaționate cu prevederile actuale ale legislației și cu evoluțiile economice, industriale sau social-politice. Corpul de standarde naționale reflectă indirect gradul de dezvoltare al industriei naționale și progresul atins de aceasta în competiția economică globală. În acest context, ISM a identificat o serie de standarde GOST din domeniul construcțiilor, care se propun a fi examinate în ce măsură sunt utilizate în practică, în ce măsură reflectă evoluțiile economice și tehnologice care au avut loc în ultimii ani și în ce măsură acestea contribuie la consolidarea potențialului de export și a competitivității economiei naționale.  Astfel, ISM propune anularea acestor standarde de la data de 01.08.2018.

Lista standardelor poate fi consultată aici.

Totodată, dorim să Vă comunicăm despre faptul că standardele nu sunt acte normative. Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte coercitive, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se arată doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. De asemenea la anularea aplicării unui standard GOST, textul acestuia nu dispare. Standardul doar își pierde statutul oficial de standard moldovenesc, iar el este păstrat în continuare în Fondul Național de Standarde al ISM. Acest standard poate fi utilizat drept referință în contractele comerciale pentru export în statele în care aceste standarde se aplică.

Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică până la data de 31.07.2018, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia.

 

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova