<![CDATA[Institutul de Standardizare din Moldova]]> http://www.standard.md/ 28.06.2017 ro http://www.standard.md/ Copyright (c) 2017 http://www.standard.md/Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul berii <![CDATA[Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul berii // Propuneri de anulare a standardelor]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=245&id=2643&t=/Buletinul-de-Standardizare/Standardizarea-nationala/Ancheta-Publica/Propuneri-de-anulare-a-standardelor/Anunt-cu-privire-la-anularea-standardelor-moldoveneti-originale-SM-din-domeniul-berii/ 28.06.2017 10:08 Anunţ cu privire la elaborarea anteproiectului standardul moldovenesc original SM 327 „Țigarete. Specificații tehnice generale” <![CDATA[Anunţ cu privire la elaborarea anteproiectului standardul moldovenesc original SM 327 „Țigarete. Specificații tehnice generale” // Proiecte de standarde]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=2642&t=/Buletinul-de-Standardizare/Standardizarea-nationala/Ancheta-Publica/Proiecte-de-standarde/Anunt-cu-privire-la-elaborarea-anteproiectului-standardul-moldovenesc-original-SM-327-igarete-Specificatii-tehnice-generale/ 28.06.2017 09:59 SM ISO 37001:2016 Sisteme de management anticorupție. Cerințe și recomandări de implementare <![CDATA[SM ISO 37001:2016 Sisteme de management anticorupție. Cerințe și recomandări de implementare // Noutăți şi evenimente]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=198&id=2641&t=/Resurse-media/Noutati-si-evenimente/SM-ISO-370012016-Sisteme-de-management-anticoruptie-Cerinte-i-recomandari-de-implementare/ Institutul de Standardizare din Moldova Vă prezintă materialul informațional SM ISO 37001:2016 Sisteme de management anticorupție. Cerințe și recomandări de implementare ]]> 27.06.2017 16:33 SM ISO 37001:2016 Sisteme de management anticorupție. Cerințe și recomandări de implementare <![CDATA[SM ISO 37001:2016 Sisteme de management anticorupție. Cerințe și recomandări de implementare // Pentru cetăţeni]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=214&id=2640&t=/Biblioteca-on-line/Pentru-cetateni/SM-ISO-370012016-Sisteme-de-management-anticoruptie-Cerinte-i-recomandari-de-implementare/ Materialul informațional are scopul de a prezenta primul standard care oferă organizațiilor linii directoare pentru prevenirea, detectarea și combaterea corupției.]]> 27.06.2017 16:24 Anunţ asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul semințelor de cereale <![CDATA[Anunţ asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul semințelor de cereale // Propuneri de anulare a standardelor]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=245&id=2639&t=/Buletinul-de-Standardizare/Standardizarea-nationala/Ancheta-Publica/Propuneri-de-anulare-a-standardelor/Anunt-asupra-propunerii-de-anulare-a-aplicarii-unor-standarde-interstatale-din-domeniul-semintelor-de-cereale/ 27.06.2017 09:46 Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Funcționarului Public <![CDATA[Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Funcționarului Public // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2638&t=/Resurse-media/Comunicate/Mesaj-de-felicitare-cu-prilejul-Zilei-Functionarului-Public/ ]]> 23.06.2017 13:09 ISM a semnat un acord de colaborare cu Agenția Națională pentru Standardizare și Metrologie din Georgia <![CDATA[ISM a semnat un acord de colaborare cu Agenția Națională pentru Standardizare și Metrologie din Georgia // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2637&t=/Resurse-media/Comunicate/ISM-a-semnat-un-acord-de-colaborare-cu-Agentia-Nationala-pentru-Standardizare-i-Metrologie-din-Georgia/ La data de 21 iunie 2017, în cadrul Ședinței Anuale a CEN și CENELEC, desfășurată la Edinburg, ISM a semnat un ... ]]> 22.06.2017 15:20 Masă rotundă pentru reprezentanții Centrelor de Contact cu Clienții <![CDATA[Masă rotundă pentru reprezentanții Centrelor de Contact cu Clienții // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2636&t=/Resurse-media/Comunicate/Masa-rotunda-pentru-reprezentantii-Centrelor-de-Contact-cu-Clientii/ Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a organizat, la data de 21 iunie curent, evenimentul Serviciile de call-centres în conformitate cu ]]> 21.06.2017 15:26 Standardul ISO 50001 – instrument-cheie pentru acțiunile în domeniul climatic <![CDATA[Standardul ISO 50001 – instrument-cheie pentru acțiunile în domeniul climatic // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2634&t=/Resurse-media/Comunicate/Standardul-ISO-50001-instrument-cheie-pentru-actiunile-in-domeniul-climatic/ Gestionarea energiei este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă comunitatea internațională. Revizuirea ]]> 20.06.2017 13:27 Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali <![CDATA[Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali // Propuneri de anulare a standardelor]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=245&id=2633&t=/Buletinul-de-Standardizare/Standardizarea-nationala/Ancheta-Publica/Propuneri-de-anulare-a-standardelor/Anunt-privind-propunerea-de-anulare-a-aplicarii-unor-standarde-interstatale-din-domeniul-fertilizantilor-minerali/ 16.06.2017 08:50 Hotărâre cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 58 „Comitet de proiect – Servicii de instruire non-formală” <![CDATA[Hotărâre cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 58 „Comitet de proiect – Servicii de instruire non-formală” // Anunţuri]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=226&id=2632&t=/Buletinul-de-Standardizare/Anunturi/Hotarare-cu-privire-la-constituirea-comitetului-tehnic-CT-58-Comitet-de-proiect-Servicii-de-instruire-non-formala/ 15.06.2017 11:33 Un nou standard privind optimizarea utilizării serviciilor de consultanță în management a fost publicat <![CDATA[Un nou standard privind optimizarea utilizării serviciilor de consultanță în management a fost publicat // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2631&t=/Resurse-media/Comunicate/Un-nou-standard-privind-optimizarea-utilizarii-serviciilor-de-consultanta-in-management-a-fost-publicat/ Un nou standard internațional ISO 20700 Linii directoare pentru servicii de consultanță în management, recent ]]> 14.06.2017 15:43 A fost constituit un nou comitet tehnic de standardizare <![CDATA[A fost constituit un nou comitet tehnic de standardizare // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2630&t=/Resurse-media/Comunicate/A-fost-constituit-un-nou-comitet-tehnic-de-standardizare/ Institutul de Standardizare din Moldova a constituit un nou comitet tehnic de standardizare în domeniul serviciilor de instruire non-formală, CT 58 ]]> 12.06.2017 16:23 Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi <![CDATA[Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi // Propuneri de anulare a standardelor]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=245&id=2629&t=/Buletinul-de-Standardizare/Standardizarea-nationala/Ancheta-Publica/Propuneri-de-anulare-a-standardelor/Anunt-privind-propunerea-de-anulare-a-aplicarii-unor-standarde-conflictuale-din-domeniul-aparatelor-consumatoare-de-combustibili-gazosi/ 12.06.2017 10:03 Experți din domeniul standardizării distinși cu medalii „Pentru merit” <![CDATA[Experți din domeniul standardizării distinși cu medalii „Pentru merit” // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2628&t=/Resurse-media/Comunicate/Experti-din-domeniul-standardizarii-distini-cu-medalii-Pentru-merit/ Șase experți din domeniul standardizării au fost distinși cu medalii „Pentru merit" în cadrul unui eveniment organizat de către Institutul de]]> 09.06.2017 16:53 ISM prezintă broșura „Fructe și legume proaspete. Cerințe de calitate și comercializare” <![CDATA[ISM prezintă broșura „Fructe și legume proaspete. Cerințe de calitate și comercializare” // Noutăți şi evenimente]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=198&id=2626&t=/Resurse-media/Noutati-si-evenimente/ISM-prezinta-broura-Fructe-i-legume-proaspete-Cerinte-de-calitate-i-comercializare/ Institutul de Standardizare din Moldova Vă prezintă broșura Fructe și legume proaspete. Cerințe de calitate și comercializare. ]]> 09.06.2017 16:45 ISM prezintă broșura „Fructe și legume proaspete. Cerințe de calitate și comercializare” <![CDATA[ISM prezintă broșura „Fructe și legume proaspete. Cerințe de calitate și comercializare” // Pentru cetăţeni]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=214&id=2625&t=/Biblioteca-on-line/Pentru-cetateni/ISM-prezinta-broura-Fructe-i-legume-proaspete-Cerinte-de-calitate-i-comercializare/ Broșura vine în ajutorul agenților economici și altor părți interesate, punând la dispoziția acestora textul reglementării tehnice menționate mai sus, precum și textele standardelor generale de calitate și comercializare. ]]> 09.06.2017 16:42 25 лет Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и сертификации <![CDATA[25 лет Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и сертификации // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2623&t=/Resurse-media/Comunicate/25-let-mejgocudarctvennomu-covetu-po-ctandartizatii-metrologii-i-certifikatii/ С 30 мая по 1 июня 2017 года в г. Баку Азербайджанской Республики прошло юбилейное 51-е заседание МГС]]> 09.06.2017 16:19 Vino în echipa ISM! <![CDATA[Vino în echipa ISM! // Noutăți şi evenimente]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=198&id=2621&t=/Resurse-media/Noutati-si-evenimente/Vino-in-echipa-ISM/ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM).]]> 09.06.2017 15:53 Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare la 25 de ani de activitate <![CDATA[Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare la 25 de ani de activitate // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2622&t=/Resurse-media/Comunicate/Consiliul-Euro-Asiatic-de-Standardizare-Metrologie-i-Certificare-la-25-de-ani-de-activitate/ Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a participat, în perioada 30 mai - 1 iunie 2017, în orașul Baku, Azerbaidjan, la ]]> 09.06.2017 15:43 Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Mondiale a Acreditării <![CDATA[Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Mondiale a Acreditării // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2619&t=/Resurse-media/Comunicate/Mesaj-de-felicitare-cu-prilejul-Zilei-Mondiale-a-Acreditarii/ ]]> 09.06.2017 13:39 ISM angajează specialist coordonator, Biroul standardizare <![CDATA[ISM angajează specialist coordonator, Biroul standardizare // Noutăți şi evenimente]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=198&id=2618&t=/Resurse-media/Noutati-si-evenimente/ISM-angajeaza-specialist-coordonator-Biroul-standardizare/ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM).]]> 09.06.2017 13:02 Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul amestecurilor uscate <![CDATA[Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul amestecurilor uscate // Propuneri de anulare a standardelor]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=245&id=2617&t=/Buletinul-de-Standardizare/Standardizarea-nationala/Ancheta-Publica/Propuneri-de-anulare-a-standardelor/Anunt-privind-propunerea-de-anulare-a-aplicarii-unor-standarde-conflictuale-din-domeniul-amestecurilor-uscate/ 09.06.2017 10:00 ISM a semnat un acord de colaborare cu Agenția de Standardizare din Ucraina <![CDATA[ISM a semnat un acord de colaborare cu Agenția de Standardizare din Ucraina // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2613&t=/Resurse-media/Comunicate/ISM-a-semnat-un-acord-de-colaborare-cu-Agentia-de-Standardizare-din-Ucraina/ La data de 2 iunie 2017, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a semnat un acord de colaborare în domeniul standardizării cu Agenția de ]]> 06.06.2017 16:49 Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul instalațiilor sanitare <![CDATA[Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul instalațiilor sanitare // Propuneri de anulare a standardelor]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=245&id=2612&t=/Buletinul-de-Standardizare/Standardizarea-nationala/Ancheta-Publica/Propuneri-de-anulare-a-standardelor/Anunt-privind-propunerea-de-anulare-a-aplicarii-unor-standarde-conflictuale-din-domeniul-instalatiilor-sanitare/ 06.06.2017 13:50 Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul plăcilor ceramice <![CDATA[Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul plăcilor ceramice // Propuneri de anulare a standardelor]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=245&id=2611&t=/Buletinul-de-Standardizare/Standardizarea-nationala/Ancheta-Publica/Propuneri-de-anulare-a-standardelor/Anunt-privind-propunerea-de-anulare-a-aplicarii-unor-standarde-conflictuale-din-domeniul-placilor-ceramice/ 06.06.2017 13:26 Plantați semințele viitorului <![CDATA[Plantați semințele viitorului // Noutăți şi evenimente]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=198&id=2610&t=/Resurse-media/Noutati-si-evenimente/Plantati-semintele-viitorului/ Cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, sărbătorită în fiecare an la 5 iunie, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) pune la dispoziția Dvs. varianta în limba română a materialului informațional „Plantați semințele viitorului"]]> 05.06.2017 08:14 Plantați semințele viitorului <![CDATA[Plantați semințele viitorului // Pentru cetăţeni]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=214&id=2609&t=/Biblioteca-on-line/Pentru-cetateni/Plantati-semintele-viitorului/ Materialul informațional are scopul de a prezenta publicului larg contribuția standardelor internaționale la îmbunătățirea condițiilor de viață.]]> 05.06.2017 08:03 Eveniment privind importanța standardelor europene pentru serviciile de consultanță <![CDATA[Eveniment privind importanța standardelor europene pentru serviciile de consultanță // Comunicate]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=2608&t=/Resurse-media/Comunicate/Eveniment-privind-importanta-standardelor-europene-pentru-serviciile-de-consultanta/ Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a organizat, la data de 31 mai curent, evenimentul Serviciile de consultanță]]> 02.06.2017 14:47 ISM angajează! <![CDATA[ISM angajează! // Noutăți şi evenimente]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=198&id=2607&t=/Resurse-media/Noutati-si-evenimente/ISM-angajeaza/ A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM) ]]> 29.05.2017 16:23