• Prima   -  Standardizare   -  Consiliul de standardizare   -  Atribuțiile Consiliului de standardizare

  Atribuțiile Consiliului de standardizare

  Consiliul de standardizare are următoarele atribuții:

  -        participă la elaborarea politicii naţionale de standardizare;

  -        avizează documentele privind strategia de activitate a ISM;

  -        avizează programul de standardizare naţională;

  -        avizează regulile de standardizare naţională;

  -        audiază rapoartele anuale privind activitatea ISM;-         

  -        alte atribuții ce rezultă din prevederile Legii nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la standardizarea națională și din regulile de standardizare națională.