• Prima   -  Despre ISM   -  Structura   -  Subdiviziunile ISM

  Subdiviziunile ISM

    Biroul administrativ

  BIROUL ADMINISTRATIV  - asigură condiţiile necesare pentru activitatea curentă a ISM prin aprovizionarea tehnico-materială, acordarea asistenţei tehnice şi organizatorice, precum şi evidenţa circulaţiei documentelor şi controlul asupra executării acestora.

  LUNIOV Valeriu

  Șef birou

  022 905-300

  valeriu.luniov@standard.md


       

   

    Contabilitatea

  CONTABILITATEA  - asigură evidenţa contabilă şi raportării, integrităţii valorilor materiale şi eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate, precum şi planificarea necesarului de mijloace financiare

  BOTEZATU Parascovia

  Contabil-șef

  022 905-305

  parascovia.botezatu@standard.md

  ȚOBOR Valentina

  Contabil superior

  022-905-307

  valentina.tobor@standard.md

    Manager calitate

  MANAGER CALITATE – asigură implementarea şi mentenanţa sistemului de management al calităţii.

   

  MOGOREAN Mihaela

  Manager calitate

  022 905-325

  mihaela.mogorean@standard.md

    Manager dezvoltare

  MANAGER DEZVOLTARE – asigură iniţierea, coordonarea şi monitorizarea implementării proiectelor, precum şi organizarea procesului de instruire în domeniul standardizării a colaboratorilor ISM, membrilor comitetelor tehnice, specialiştilor implicaţi în elaborarea standardelor, cadrelor didactice etc.

  BUTNARI Aurica

  Manager dezvoltare

  022 905-325

  aurica.butnari@standard.md

    Manager relații externe

  MANAGER RELAȚII EXTERNE – asigură stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare în domeniul standardizării pe plan naţional, regional şi internaţional, participarea ISM la diverse evenimente naționale și internaționale, precum și organizarea evenimentelor în cadrul ISM.

   

   

  MURSA Lucia

  Manager relații externe

  022 905-341

  lucia.mursa@standard.md

    Biroul tehnologii informaționale

  BIROU TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE - atribuțiile biroului ţine de crearea, administrarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării arhitecturii infrastructurii informaționale și tehnologice din cadrul ISM. Elaborarea, implementarea și monitorizarea politicii de securitate a informației în cadrul ISM.

  BARCUŢA Artiom

  Șef birou

  022 905-306

  artiom.barcuta@standard.md

  CROTIC Maxim

  Specialist principal

  022 905-306

  maxim.crotic@standard.md

    Departament standardizare

  DEPARTAMENT STANDARDIZARE – asigură organizarea și desfășurarea activității de standardizare:

  • planificarea activității de standardizare;
  • asigurarea aprobări, modificării, anulării standardelor și prestandardelor naționale, inclusiv adoptării standardelor europene și internaţionale;
  • gestionarea comitetelor tehnice de standardizare.

   

  CROTIC Tatiana

  Șef departament

  022 905-302

  tatiana.crotic@standard.md

      Biroul standardizare    
  GANGURA Gheorghe Șef birou 022 905-321 gheorghe.gangura@standard.md

  AGAFONOVA Ina

  Specialist principal

  022 905-322

  easc@standard.md

  HÎNCU Angela

  Specialist principal

  022 905-323

  angela.hincu@standard.md

  SILOCI Rodica

  Specialist coordonator

  022 905-324

  rodica.siloci@standard.md

  BECHEA Liliana Specialist coordonator 022 905-323 liliana.bechea@standard.md
      Birou traducere standarde    

  BUZU Felicia

  șef birou

  022 905-323

  felicia.buzu@standard.md
  LUNCA Lilia Specialist coordonator

  022 905-315

   lilia.lunca@standard.md

  Birou planificare și coordonare
  ROMAN Eugenia Șef birou 022 905-315 eugenia.roman@standard.md
  MAIDAN Natalia Specialist principal 022 905-315 natalia.maidan@standard.md
    Fondul Național de Standarde

  FONDUL NAȚIONAL DE STANDARDE  - asigură editarea, reeditarea şi difuzarea documentelor normative de standardizare elaborate şi adoptate ca naţionale pe teritoriul Republicii Moldova. Acordarea asistenţei şi consultanţei metodologice agenţilor economici, autorităţilor de reglementare şi altor părţi interesate privind activitatea de standardizare.

   

  GRANATÎRI Natalia

  Şef Fondul naţional de standarde 

  022 905-330

  natalia.granatiri@standard.md

  SANDU Maria Specialist 022 905-316 maria.sandu@standard.md
  MUNTEAN Diana Specialist principal 022 905-331 diana.muntean@standard.md
  NICOLAENCO Eugenia Specialist principal 022 905-331 eugenia.nicolaenco@standard.md

  Birou vînzări

  GAVRIL Ana Șef birou 022 905-331 ana.gavril@standard.md
   

  GÎLCĂ Elizaveta

  Specialist coordonator

  022 905-303

  elizaveta.gilca@standard.md

   

  SCRIPNIC Maia

  Specialist coordonator

  022 905-331

  maia.scripnic@standard.md


       

   

    Biroul comunicare

  BIROU COMUNICARE - asigură comunicarea  eficientă şi transparentă în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea de standardizare. Promovează standardizarea.

  BOLDIȘOR Alina Șef Birou comunicare 022 905-340 alina.boldisor@standard.md

  BORTA Nadejda

  Specialist principal

  022 905-326

  nadia.borta@standard.md

  PASCAL Ivan Specialist principal 022 905-326 nelu.pascal@standard.md