• Prima   -  Despre ISM   -  Structura   -  Subdiviziunile ISM

  Subdiviziunile ISM

    Birou finanțe și logistică

  BIROU FINANȚE ȘI LOGISTICĂ  - asigură evidenţa contabilă şi raportării, integrităţii valorilor materiale şi eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate, precum şi planificarea necesarului de mijloace financiare. Totodată, asigură condiţiile necesare pentru activitatea curentă a ISM prin aprovizionarea tehnico-materială și acordarea asistenţei tehnice şi organizatorice.

   Parascovia BOTEZATU Contabil-șef 022 905-305 parascovia.botezatu@standard.md 
  Valeriu LUNIOV Administrator clădire   valeriu.luniov@standard.md
    Centrul Business Suport în Standardizare

  CENTRUL BUSINESS SUPORT ÎN STANDARDIZARE - asigură difuzarea standardelor, acordarea suportului informational și consultativ în materie de implementare a standardelor, instruire a părților interesate în domeniul standardizării, dar și pe linie de implementare a unor standarde aparte. Scopul principal al Centrului Business Suport în Standardizare este de a contribui la creșterea gradului de implementare a standardelor în activitatea părților interesate.

  Diana TITICA Şef centru 022 905-307 diana.titica@standard.md
  Elizaveta GÎLCĂ Consultant 022 905-303 elizaveta.gilca@standard.md
  Nadejda BĂLĂNESCU Consultant 022 905-303

   

  nadejda.balanescu@standard.md

   

  Cristina JOVMIR Consultant 022 905-316 cristina.jovmir@standard.md
  Nadejda BORTA Manager dezvoltare 022 905-300 nadia.borta@standard.md
    Birou tehnologii informaționale

  BIROU TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE - atribuțiile biroului ţine de crearea, administrarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării arhitecturii infrastructurii informaționale și tehnologice din cadrul ISM. Elaborarea, implementarea și monitorizarea politicii de securitate a informației în cadrul ISM.

  Maxim CROTIC

  Manager IT

  022 905-306

  maxim.crotic@standard.md

    Departament comunicare și relații externe

  DEPARTAMENT COMUNICARE ȘI RELAȚII EXTERNE - asigură stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare în domeniul standardizării pe plan naţional, regional şi internaţional, participarea ISM la diverse evenimente naționale și internaționale, precum și organizarea evenimentelor în cadrul ISM. Totodată, asigură comunicarea  eficientă şi transparentă în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea de standardizare. Promovează standardizarea.

  Tatiana CROTIC Şef departament 022 905-341 tatiana.crotic@standard.md
  Ana LAUR Manager relaţii externe 022 905-300 ana.laur@standard.md
  Ivan PASCAL Designer 022 905-340

  nelu.pascal@standard.md

  Daniela GLIGOR Specialist comunicare 022 905-326

  daniela.gligor@standard.md 

    Departament standardizare

  DEPARTAMENT STANDARDIZARE – asigură organizarea și desfășurarea activității de standardizare:

  • planificarea activității de standardizare;
  • asigurarea aprobării, modificării, anulării standardelor și prestandardelor naționale, inclusiv adoptării standardelor europene și internaţionale;
  • gestionarea comitetelor tehnice de standardizare.
  Eugenia ROMAN Șef departament 022 905-302 eugenia.roman@standard.md
  Gheorghe GANGURA Expert standardizare 022 905-321 gheorghe.gangura@standard.md
  Lilia LUNCĂ Redactor 022 905-315 lilia.lunca@standard.md
  Angela HÎNCU Expert standardizare 022 905-323 angela.hincu@standard.md
  Irina SMOCVINA Specialist standardizare 022 905-322 irina.smocvina@standard.md
  Rodica SILOCI Specialist standardizare 022 905-324 rodica.siloci@standard.md 
  i Ana GAVRIL Operator bază de date 022 905-316

  ana.gavril@standard.md

  Eugenia NICOLAENCO Operator bază de date 022 905-316

  eugenia.nicolaenco@standard.md

    Responsabil sisteme de management

  RESPONSABIL SISTEME DE MANAGEMENT

  Natalia MAIDAN Responsabil sisteme de management 022 905-325 natalia.maidan@standard.md