• Prima   -  Standardizare   -  Beneficiile standardizării

  Standardele reprezintă documente, stabilite prin consens şi aprobate de către un organism de standardizare, care asigură, pentru uz comun şi repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatelor lor, cu scopul de a se obţine gradul optim de ordine într-un anumit context.

  Pe teritoriul Republicii Moldova sunt aplicate standardele moldovenești originale, precum şi cele internaţionale, regionale (europene şi interstatale) şi ale altor state, adoptate în calitate de standarde moldovenești.

  Standardele oferă beneficii mediului de afaceri, autorităților de reglementare și întregii societăți. Ele contribuie la armonizarea specificațiilor tehnice ale produselor și serviciilor, astfel fac industria mai eficientă precum și contribuie la eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului. Conformitatea cu standardele facilitează obținerea unei  imagini coerente în fața consumatorilor, sporirea încrederii, a satisfacției acestora prin îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, precum și au efecte pozitive asupra mediului înconjurător.

  Pentru sectorul privat

  Standardele oferă avantaje importante pentru mediul de afaceri, contribuind la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor oferite, atragerea noilor clienți și deschiderea noilor piețe de desfacere, obținerea avantajelor competitive sustenabile, precum și la micșorarea costurilor, care se reflectă în creșterea și dezvoltarea afacerii.

  Beneficiile standardelor moldovenești:

  • contribuie la reducerea costurilor de producție și realizarea de economii;
  • sporesc competitivitatea;
  • facilitează deschiderea noilor piețe de desfacere pentru produsele și serviciile întreprinderii;
  • asigură implementarea în cadrul întreprinderii a celor mai bune practici internaționale;
  • asigură desfășurarea eficientă a operațiunilor economice;
  • oferă noi oportunități de business;
  • facilitează obținerea unei imagini coerente în fața consumatorilor și sporirea încrederii și satisfacției acestora prin îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, ceea ce condiționează creșterea         volumului vînzărilor;
  • contribuie la recunoașterea și consolidarea întreprinderii atît la nivel național, cît și la nivel      internațional;
  • facilitează utilizarea unui limbaj comun, propriu  sectorului industrial;
  • ajută la dezvoltarea și prosperarea întreprinderii.

   

  Pentru sectorul public și autorități de reglementare

  Autorităţile de reglementare decid dacă să utilizeze standarde pentru a sprijini reglementările lor tehnice. Odată luată decizia de a aplica un standard, va fi necesară alegerea celei mai corespunzătoare metode de referire la acesta în textul reglementării în funcţie de necesităţile autorităţii, şi anume:

  • Se poate include, parţial sau în întregime, textul standardelor naţionale în reglementarea tehnică;
  • Se face referire în modul direct la acest standard în reglementarea tehnică pentru a evidenţia că singurul mijloc de a îndeplini unele condiţii ale acesteia este de a fi în conformitate cu standardele la care se face referinţă;
  • Se face referire în modul indirect la standardele naţionale în reglementarea tehnică pentru a evidenţia că unul din mijloacele de a îndeplini unele condiţii ale ei de a fi în conformitate cu standardele armonizate.

  Pentru societate

  ISM deține un portofoliu actual de peste 25 000 standarde moldovenești originale, europene, internaționale, interstatale și ale altor țări adoptate în calitate de standarde moldovenești, care oferă soluții practice și aduc beneficii semnificative aproape tuturor sectoarelor de activitate.

  Conformitatea produselor și serviciilor cu standardele moldovenești conferă prezumție de conformitate, astfel, consumatorii pot avea încredere că acestea sînt sigure, inofensive, fiabile și de calitate. Spre exemplu: standardele moldovenești privind siguranța aparatelor electrocasnice, siguranța jucăriilor etc. contribuie la o viață mai sigură.

  Standardele moldovenești privind metodele de încercări ale aerului, apei și solului, emisiilor de gaze și radiații, precum și cele privind aspectele de mediu contribuie la protecția mediului înconjurător și asigurarea sănătății și siguranței cetățenilor.