• Prima   -  Despre ISM   -  Scurt istoric

  Scurt istoric

  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) este o instituţie publică, în subordinea Ministerului Economiei şi are drept scop realizarea politicii naţionale în domeniul standardizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din  04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională. Organizarea şi funcţionarea ISM sunt reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Standardizare din Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 27 decembrie 2012 privind unele măsuri de reformare a sistemului.

   

  • 1955

   Crearea „Laboratorului Republican Moldovenesc de Control al Standardelor și Tehnicii de Măsurat"

  • 1977

   Formarea „Centrului de Standardizare și Metrologie
   din Moldova"

  • 1992

   Crearea „Departamentului de Stat pentru Standarde, Metrologie și Supraveghere Tehnică"

  • 1992

   Înregistrarea întreprinderii de stat „Centrul de Standardizare și  Metrologie din Moldova”, fondată de „Departamentul de Stat pentru Standarde și Metrologie al Republicii Moldova”

  • 1992

   Crearea „Biroului de Standardizare” cu statut de instituție științifică
   (se lichidează la 01.01.2003)

  • 1992

   Republica Moldova devine membru cu drepturi depline al EASC (Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare) de la fondarea acestuia (Acord cu privire la promovarea politicii concordare în domeniul standardizării, metrologiei și certificării din 13 martie 1992)

   EASC este recunoscut de Organizația de Internațională de Standardizare (ISO) ca un sistem de standardizare de tip regional (Rezoluția Consiliului ISO nr.26/1996). EASC, ca organizație regională de standardizare, colaborează cu ISO, Comisia Electrotehnică Internațională (CEI), Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare în domeniul Electrotehnicii (CENELEC) și alte organizații internaționale și regionale de standardizare.

  • 1994

   Fondarea Buletinului de Standardizare
   (publicație oficială a Organismului de Standardizare)

  • 1995

   Republica Moldova devine membru-corespondent la Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) (Hotărîrea Parlamentului nr.596-XIII din 03.10.1995 privind aderarea Republicii Moldova la ISO)

   ISO este o organizație internațională, non-guvernamentală, instituită în 1947, ca succesoare a Federației Internaționale a Asociațiilor Naționale de Standardizare (ISA), înființată în 1926, care a pus bazele cooperării internaționale în activitățile de  Standardizare. Obiectivul principal al acesteia fiind creșterea importanței Standardizării internaționale în economia mondială, promovarea rolului ei de asistență în soluționarea necesităților businessului, industriei, instituțiilor guvernamentale și consumatorilor din toată lumea.

  • 1998

   Schimbarea denumirii „Centrul de Standardizare și Metrologie”
   în „Centrul Național de Standardizare, Metrologie și Certificare”
                                                    (CNSMC)

  • 2001

   Reorganizarea „Departamentului de Stat pentru Standardizare, 

     Metrologie și Supraveghere Tehnică” în „Departamentul de Standardizare și Metrologie”

  • 2002

    

    

   Reorganizarea CNSMC în „Institutul Național de Standardizare  și Metrologie”

  • 2005

   Transformarea „Departamentului Standardizare și Metrologie”
                    în „Serviciul Standardizare și Metrologie”

  • 2007

   Republica Moldova devine membru-partener la Comitetul Europeande Standardizare (CEN) din 01.03.2007.
   (Legea nr.119-XVI din 04.05.2007 privind aderarea Republicii Moldova la CEN)

    CEN - asociație creată în 1961, de drept belgian, neguvernamentală, cu caracter științific și tehnic. Aderarea Republicii Moldova în calitate de membru-partener la CEN este în deplină concordanță cu cursul spre integrarea europeană. Obținînd calitatea de membru-partener la CEN, Republica Moldova își asumă obligația de a utiliza standardele europene drept bază pentru elaborarea standardelor naționale.

  • 2009

   Republica Moldova devine membru-afiliat la Comitetul Europeande Standardizare (CEN) din 01.01.2009.

   CEN - asociație creată în 1961, de drept belgian, neguvernamentală, cu caracter științific și tehnic. INSM în calitate de Organism Naţional de Standardizare este ca membru Afiliat în patru Comitete Tehnice de standardizare, CEN/TC 224, CEN/TC 275, CEN/TC 302 și CEN/TC 338 a CEN.

  • 2010

   Constituirea Comitetului Electrotehnic Moldovean la 15.07.2010.
   În vederea depăşirii barierelor în comerţul internaţional pentru produsele electrice,
   Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM), în calitate de Organism
   Naţional de Standardizare, a constituit Comitetul Electrotehnic Moldovean (CEM).
   Scopul principal al CEM este oferirea posibilităţii de a selecta şi, prin urmare, a
   propune Organismului Naţional de Standardizare pentru adoptare, standarde
   internaţionale în domeniul electrotehnic.

  • 2012

   Republica Moldova devine membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaţionale (IEC) din 27 ianuarie 2012. 

   Ca urmare a constituirii CEM, Republica Moldova a obţinut posibilitatea de a adera la Comisia Electrotehnică Internaţională. Astfel, la 27 ianuarie 2012, Comitetul Electrotehnic Moldovean a fost acceptat în calitate de membru asociat al IEC. 
   Acest fapt oferă accesibilitate la standardele internaţionale din domeniul electrotehnic şi posibilitatea participării la lucrările de elaborare a standardelor internaţionale în domeniul respectiv.

    

   Semnarea unui acord de cooperare între Institutul Național de Standardizare și Metrologie din Moldova și Organismul American de Standardizare
   În vederea consolidării cooperării dintre Institutul Național de Standardizare și Metrologie (INSM) și Organismul American de Standardizare - Societatea Americană pentru Încercări și Materiale (ASTM International), la data de 3 iulie 2012, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între aceste două părți. 

    

    

    

    

    

    

    

   .

    

  • 2013

   Crearea Instituţiei publice  „Institutului de  Standardizare din Moldova”

   Conform  Hotărîrii  Guvernului  Nr.  996  din  27.12.2012  privind  unele  măsuri  de  reformare   a  sistemului  infrastructurii  calității  se  creează  instituţiile  publice  Institutul de  Standardizare din Moldova, Institutul Naţional de Metrologie  şi Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare.

  • 2014

   Obținerea statutului de membru observator al ETSI
   La data de 18 martie 2014 Institutul Naţional de Standardizare (INS) a devenit membru observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI), în urma deciziei luate în cadrul celei de-a 63-a sesiuni a Asambleei Generale ETSI.

    

    

   Obținerea statutului de membru afiliat al CENELEC
   La data de 4 aprilie 2014 Institutul Naţional de Standardizare (INS) a aderat la Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), cu statut de membru afiliat, în baza deciziei adoptate în cadrul Asambleei Generale a membrilor CENELEC.

  + -